fbpx

Shop NetDesign

รับทำเว็บไซต์ ครบวงจร

063 872 9853

Customer Support

Chat Support

Line ID : @shopnetdesign

Web Hosting & Web Design

รับทำเว็บไซต์ พร้อมบริการเว็บโฮสติ้ง

063 872 9853

24/7 Customer Support

Web Hosting & Web Design

รับทำเว็บไซต์ พร้อมบริการเว็บโฮสติ้ง

063 872 9853

24/7 Customer Support

Shop NetDesign Web Hosting & Web Design
รับทำเว็บไซต์ พร้อมบริการจดโดเมน และเว็บโฮสติ้ง

Shop NetDesign
รับทำเว็บไซต์ พร้อมจดโเมน

แจ้งยืนยันการชำระเงิน

 Shop NetDesign เรามีระบบแจ้งการชำระเงิน ที่สร้างระบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งแฟกซ์หรือสแกนสลิปส่งทางอีเมลได้ การแจ้งชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์
จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเรา ทราบถึงการชำระเงินของลูกค้า และสามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้จากรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งให้ ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา และลดขั้นตอนความยุ่งยากได้

ช่องทางการชำระเงิน
สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี ชญานนท์ หาเรือนจักร์

บัญชีธนาคาร

ส่งข้อมูลการชำระเงินที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้