นโยบายความเป็นส่วนตัว

พวกเราคือใคร

เว็บไซต์ Shop NetDesign ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)
ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Shop NetDesign ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ : https://www.shopnetdesign.com
เว็บไซต์ Shop NetDesign มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการ ดังนี้

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ

เว็บไซต์ Shop NetDesign ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้นเราจึงถือปฎิบัติว่าทางเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว
และจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับ เว็บไซต์ Shop NetDesign เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล 
และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com  นี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของ เว็บไซต์ Shop NetDesign ทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา
ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้

เว็บไซต์ Shop NetDesign จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ
ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน
และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ เว็บไซต์ Shop NetDesign และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง
หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้
โทรศัพท์ : 063-872-9853
อีเมล : support@shopnetdesign.com
Line : @shopnetdesign

การจัดเก็บข้อมูล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เพศ / อายุ
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เว็บไซต์ Shop NetDesign อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์แอปพลิเคชันบนเว็บหรือแอพพลิเคชั่นมือถือในระหว่างการสนทนา
หรือเมื่อคุณซื้อบริการหรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของทาง เว็บไซต์ Shop NetDesign นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์
ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ Shop NetDesign ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ลงทะเบียนใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ เว็บไซต์ Shop NetDesign
จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณในการเชื่อมต่อกับ

 • ใบสั่งงานบริการการเปิดใช้งานและการลงทะเบียนใช้บริการ
 • การสร้างโปรไฟล์และการตรวจสอบผู้ใช้สำหรับบริการออนไลน์
 • การร้องขอข้อมูลหรือการร้องเรียน
 • การสมัครสมาชิกการตลาดจดหมายข่าวหรือการสนับสนุน
 • ช่องทางการชำระเงินค่าบริการผ่านแบบฟอร์ม
 • การเข้าชมหรือเรียกดูบนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล www.shopnetdesign.com  อาจรวบรวมจากคุณรวมถึง

 • ข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลและธุรกิจเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล
 • ในบางกรณีข้อมูลติดต่อทางธุรกิจของคุณอาจมอบให้กับ shopnetdesign.comโดยหน่วยงานที่กำหนดภายในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ
  (เช่นสมาชิกของแผนกไอทีของคุณ)
 • ข้อมูลทางการเงินเช่นหมายเลขบัตรเครดิต / เดบิตของคุณหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลเฉพาะอื่น ๆ เช่น ID ผู้ใช้และรหัสผ่านการตั้งค่าบริการ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เช่นที่อยู่ IP หรือตำแหน่งทางกายภาพของคุณเมื่อคุณร้องขอบริการตามตำแหน่ง
 • รายละเอียดของบริการที่คุณซื้อจากเราหรือที่คุณสอบถามรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นในการให้บริการเหล่านั้นและเพื่อตอบคำถามของคุณ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ให้แก่เราโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเราหรือโดยทางอ้อมผ่านการใช้เว็บไซต์ของเรา

ท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้แก่ เว็บไซต์ Shop NetDesign หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์ เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ
ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามเงื่อนไขด้านล่าง) เว็บไซต์ Shop NetDesign
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มาถูกต้อง หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทางเราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เราอาจไม่สามารถให้บริการของ เว็บไซต์ Shop NetDesign แก่ท่านได้ หากท่านได้กรอกข้อมูลบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
ผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่ เว็บไซต์ Shop NetDesign

หากท่านสมัครเพื่อสั่งซื้อแพ็คเกจกับ เว็บไซต์ Shop NetDesign โดยผ่านทางบัญชีโซเซียลมีเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี เว็บไซต์ Shop NetDesign บัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน
หรือใช้โซเซียลมีเดียอื่น ๆ ของ เว็บไซต์ Shop NetDesign เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเซียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเซียลมีเดียรายนั้น ๆ
ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณโพสต์แสดงความคิดเห็นแสดงความสนใจหรือร้องเรียนหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงภาพถ่ายไปยังฟอรัมสาธารณะบนเว็บไซต์ shopnetdesign.com เครือข่ายสังคมบล็อกหรือฟอรัมอื่น ๆ
โปรดทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งสามารถ อ่านดูรวบรวมหรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นของฟอรัมเหล่านี้และสามารถใช้ในการติดต่อคุณส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทั้งคุณและ shopnetdesign.com
ไม่สามารถควบคุมได้ shopnetdesign.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกให้ในฟอรัมเหล่านี้

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้แล้ว เว็บไซต์ Shop NetDesign ยังอาจรวบรวมข้อมูลในระหว่างที่คุณเยี่ยมชม เว็บไซต์ shopnetdesign.com แอปพลิเคชันบนเว็บหรือเว็บไซต์“ สนับสนุนโดย”
บริษัท อื่นในนามของ shopnetdesign.com ผ่านการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติของเรา เครื่องมือซึ่งรวมถึงเว็บบีคอนคุกกี้และเว็บลิงค์แบบฝัง เครื่องมือเหล่านี้รวบรวมข้อมูลการจราจรที่เบราว์เซอร์ของคุณ
ส่งไปยังเว็บไซต์เช่นประเภทเบราว์เซอร์และภาษาเวลาในการเข้าถึงและที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณมาถึง พวกเขาอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันพฤติกรรมการคลิกผ่าน
(เช่นหน้าเว็บที่คุณดูลิงก์ที่คุณคลิกและการดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ shopnetdesign.com หรือ เว็บไซต์) และข้อมูลการบริการ shopnetdesign.com อาจใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเหล่านี้บางส่วนในการเชื่อมต่อกับอีเมลและการสื่อสารที่ส่งมาจาก shopnetdesign.com และอาจรวบรวมเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่อยู่ในอีเมล

shopnetdesign.com ยังรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่เห็นว่าน่าเชื่อถือ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อที่อยู่ที่อยู่อีเมลการตั้งค่าและข้อมูลประชากร / โปรไฟล์ ข้อมูล shopnetdesign.com ที่รวบรวมจากแหล่งสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์อาจถูกนำไปใช้พร้อมกับข้อมูลที่ shopnetdesign.com รวบรวมเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ shopnetdesign.com ตัวอย่างเช่น shopnetdesign.com อาจเปรียบเทียบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เมื่อคุณใช้ที่อยู่ IP ที่รวบรวมโดยเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ shopnetdesign.com ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
หากท่านรู้ถึงข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้
หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ shopnetdesign.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่นๆ ของเว็บไซต์บุคคลภายนอก เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดทั้งสิ้น

การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com 
ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดทราบว่าไม่ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง
และไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันการแทรกซึมหรือการใช้งานผิดประเภทอื่นๆ ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าคุณยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านและการจัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย
เราจะพยายามป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยรัดกุมที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดของลูกค้าโดยที่ไม่มีการยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นเจ้าของ นอกจากว่าข้อมูลการเข้าใช้บริการ Username / Pass กับทาง เว็บไซต์ shopnetdesign.com รั่วไหลโดยท่านเอง หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิด
ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้
โทรศัพท์ : 063-872-9853
อีเมล : support@shopnetdesign.com
Line : @shopnetdesign

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Shop NetDesign จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์ Shop NetDesign จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ในเครือ
อนึ่ง อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต
และร่างกายของบุคคลอื่น เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ Shop NetDesign ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว
หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ Shop NetDesign สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์
หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่องเว็บได้รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ เว็บไซต์ Shop NetDesign จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ Shop NetDesign
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ Shop NetDesign ต่อไป

คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง เว็บไซต์ Shop NetDesign มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ Shop NetDesign
อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ Shop NetDesign
จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Shop NetDesign
การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ Shop NetDesign

ช่องทางติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เว็บไซต์ Shop NetDesign ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Shop NetDesign ต่อไป
โดยท่าน สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ Shop NetDesign ในหน้าเว็บ https://www.shopnetdesign.com
หรือติดต่อผ่านช่องทางนี้
โทรศัพท์ : 063-872-9853
อีเมล : support@shopnetdesign.com
Line : @shopnetdesign