Shop NetDesign
รับทำเว็บไซต์ Wordpress

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

พวกเราคือใคร

เว็บไซต์ Shop NetDesign ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)
ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Shop NetDesign ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ : https://www.shopnetdesign.com
เว็บไซต์ Shop NetDesign มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการ ดังนี้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.shopnetdesign.com
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม
และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและทำไมเราต้องเก็บ

เว็บไซต์ Shop NetDesign ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้นเราจึงถือปฎิบัติว่าทางเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว
และจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับ เว็บไซต์ Shop NetDesign เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.shopnetdesign.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล 
และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของท่านเอง การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com  นี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของ เว็บไซต์ Shop NetDesign ทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา
ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้

เว็บไซต์ Shop NetDesign จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ
ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน
และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ เว็บไซต์ Shop NetDesign และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง
หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม
ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
เบอร์โทรศัพท์ : 063-872-9853
อีเมล : support@shopnetdesign.com
Line : superdad1978

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

การจัดเก็บข้อมูล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เพศ / อายุ
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เว็บไซต์ Shop NetDesign อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์แอปพลิเคชันบนเว็บหรือแอพพลิเคชั่นมือถือในระหว่างการสนทนา
หรือเมื่อคุณซื้อบริการหรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของทาง เว็บไซต์ Shop NetDesign นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์
ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ Shop NetDesign ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ลงทะเบียนใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ เว็บไซต์ Shop NetDesign
จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณในการเชื่อมต่อกับ

 • ใบสั่งงานบริการการเปิดใช้งานและการลงทะเบียนใช้บริการ
 • การสร้างโปรไฟล์และการตรวจสอบผู้ใช้สำหรับบริการออนไลน์
 • การร้องขอข้อมูลหรือการร้องเรียน
 • การสมัครสมาชิกการตลาดจดหมายข่าวหรือการสนับสนุน
 • ช่องทางการชำระเงินค่าบริการผ่านแบบฟอร์ม
 • การเข้าชมหรือเรียกดูบนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล www.shopnetdesign.com  อาจรวบรวมจากคุณรวมถึง

 • ข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคลและธุรกิจเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล
 • ในบางกรณีข้อมูลติดต่อทางธุรกิจของคุณอาจมอบให้กับ shopnetdesign.comโดยหน่วยงานที่กำหนดภายในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ
  (เช่นสมาชิกของแผนกไอทีของคุณ)
 • ข้อมูลทางการเงินเช่นหมายเลขบัตรเครดิต / เดบิตของคุณหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลเฉพาะอื่น ๆ เช่น ID ผู้ใช้และรหัสผ่านการตั้งค่าบริการ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เช่นที่อยู่ IP หรือตำแหน่งทางกายภาพของคุณเมื่อคุณร้องขอบริการตามตำแหน่ง
 • รายละเอียดของบริการที่คุณซื้อจากเราหรือที่คุณสอบถามรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นในการให้บริการเหล่านั้นและเพื่อตอบคำถามของคุณ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ให้แก่เราโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเราหรือโดยทางอ้อมผ่านการใช้เว็บไซต์ของเรา

ท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้แก่ เว็บไซต์ Shop NetDesign หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์ เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ
ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามเงื่อนไขด้านล่าง) เว็บไซต์ Shop NetDesign
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มาถูกต้อง หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทางเราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เราอาจไม่สามารถให้บริการของ เว็บไซต์ Shop NetDesign แก่ท่านได้ หากท่านได้กรอกข้อมูลบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
ผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่ เว็บไซต์ Shop NetDesign

หากท่านสมัครเพื่อสั่งซื้อแพ็คเกจกับ เว็บไซต์ Shop NetDesign โดยผ่านทางบัญชีโซเซียลมีเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี เว็บไซต์ Shop NetDesign บัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน
หรือใช้โซเซียลมีเดียอื่น ๆ ของ เว็บไซต์ Shop NetDesign เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเซียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเซียลมีเดียรายนั้น ๆ
ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณโพสต์แสดงความคิดเห็นแสดงความสนใจหรือร้องเรียนหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงภาพถ่ายไปยังฟอรัมสาธารณะบนเว็บไซต์ shopnetdesign.com เครือข่ายสังคมบล็อกหรือฟอรัมอื่น ๆ
โปรดทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งสามารถ อ่านดูรวบรวมหรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นของฟอรัมเหล่านี้และสามารถใช้ในการติดต่อคุณส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทั้งคุณและ shopnetdesign.com
ไม่สามารถควบคุมได้ shopnetdesign.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกให้ในฟอรัมเหล่านี้

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้แล้ว เว็บไซต์ Shop NetDesign ยังอาจรวบรวมข้อมูลในระหว่างที่คุณเยี่ยมชม เว็บไซต์ shopnetdesign.com แอปพลิเคชันบนเว็บหรือเว็บไซต์“ สนับสนุนโดย”
บริษัท อื่นในนามของ shopnetdesign.com ผ่านการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติของเรา เครื่องมือซึ่งรวมถึงเว็บบีคอนคุกกี้และเว็บลิงค์แบบฝัง เครื่องมือเหล่านี้รวบรวมข้อมูลการจราจรที่เบราว์เซอร์ของคุณ
ส่งไปยังเว็บไซต์เช่นประเภทเบราว์เซอร์และภาษาเวลาในการเข้าถึงและที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณมาถึง พวกเขาอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันพฤติกรรมการคลิกผ่าน
(เช่นหน้าเว็บที่คุณดูลิงก์ที่คุณคลิกและการดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ shopnetdesign.com หรือ เว็บไซต์) และข้อมูลการบริการ shopnetdesign.com อาจใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเหล่านี้บางส่วนในการเชื่อมต่อกับอีเมลและการสื่อสารที่ส่งมาจาก shopnetdesign.com และอาจรวบรวมเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่อยู่ในอีเมล

shopnetdesign.com ยังรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่เห็นว่าน่าเชื่อถือ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงชื่อที่อยู่ที่อยู่อีเมลการตั้งค่าและข้อมูลประชากร / โปรไฟล์ ข้อมูล shopnetdesign.com ที่รวบรวมจากแหล่งสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์อาจถูกนำไปใช้พร้อมกับข้อมูลที่ shopnetdesign.com รวบรวมเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ shopnetdesign.com ตัวอย่างเช่น shopnetdesign.com อาจเปรียบเทียบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เมื่อคุณใช้ที่อยู่ IP ที่รวบรวมโดยเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคุณ

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com

เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ shopnetdesign.com ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
หากท่านรู้ถึงข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้
หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ shopnetdesign.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่นๆ ของเว็บไซต์บุคคลภายนอก เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใดทั้งสิ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์
โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com 
ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดทราบว่าไม่ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง
และไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันการแทรกซึมหรือการใช้งานผิดประเภทอื่นๆ ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าคุณยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านและการจัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย
เราจะพยายามป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยรัดกุมที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดของลูกค้าโดยที่ไม่มีการยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นเจ้าของ นอกจากว่าข้อมูลการเข้าใช้บริการ Username / Pass กับทาง เว็บไซต์ shopnetdesign.com รั่วไหลโดยท่านเอง หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Shop NetDesign จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์ Shop NetDesign จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
นอกเหนือจากเว็บไซต์ในเครือ อนึ่ง อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย
โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่น เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com
ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้
เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง เว็บไซต์ Shop NetDesign มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ Shop NetDesign
อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ Shop NetDesign
จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Shop NetDesign
การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ Shop NetDesign

ช่องทางติดต่อเรา

ท่านจะติดต่อ www.shopnetdesign.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เว็บไซต์ Shop NetDesign ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Shop NetDesign ต่อไป

ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
เบอร์โทรศัพท์ : 063-872-9853
อีเมล : support@shopnetdesign.com
Line : superdad1978

จัดทำนโยบายโดย Shop NetDesign รับทำเว็บไซต์ wordpress (www.shopnetdesign.com)

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความ

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
 • ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com

คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และ ในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม
ข้อมูลในคุกกี้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือ ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์ สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากยิ่งขึ้น

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ
และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ คุกกี้ที่ www.shopnetdesign.com ใช้ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล
และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ www.shopnetdesign.com จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่าง
บนเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ได้

คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ ใช้เพื่อการจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ การตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
คุกกี้ชนิดนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กลับมาใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน และ ปรับแต่งการตั้งค่าให้เป็นไปตามการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com จะใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ ลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุ้กกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือ ค่าความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ หรือ เว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย
แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ Shop NetDesign ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว
หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ Shop NetDesign สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์
หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่องเว็บได้รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ เว็บไซต์ Shop NetDesign จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ Shop NetDesign
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ Shop NetDesign ต่อไป

คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

 

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

ในการใช้บริการเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
และระบบเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

หากเว็บไซต์ www.shopnetdesign.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ช่องทางติดต่อเรา

ท่านจะติดต่อ www.shopnetdesign.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
เว็บไซต์ Shop NetDesign ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Shop NetDesign ต่อไป

ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
เบอร์โทรศัพท์ : 063-872-9853
อีเมล : support@shopnetdesign.com
Line : superdad1978

จัดทำนโยบายโดย Shop NetDesign รับทำเว็บไซต์ wordpress (www.shopnetdesign.com)